Özgeçmiş

Yalova Üniversitesi Genel Sekreter V.

Yalova Üniversitesi İİBF. Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi

Diriliş Postası Fikriyat Köşesi Yazarı

İDSB Uluslararası Aile Enstitüsü YİK Üyesi

1964 yılında Kayseri’de doğdu. 1982’de Develi İmam Hatip Lisesi’nden, 1986’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Tefsir dalındaki yüksek lisans çalışmasını 1990’da Marmara Üniversitesi’nde; sosyoloji dalındaki doktora çalışmasını da 2004’te İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı.
Çeşitli yayın organlarında aile, sivil toplum, insan hakları, göç ve mültecilik, dezavantajlı gruplar ve İslam dünyasıyla ilgili çalışmaları yayımlandı, tercüme eserleri basıldı. Sivil toplum, Kur’an araştırmaları ve Kafkasya konulu aylık dergiler çıkardı. Hakemli bilimsel Yalova Sosyal Bilimler Dergisi’nin kurucu editörlüğünü üstlendi.
2000-2008 yıllarında yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nda ve Pendik Belediyesi’nde üçer dönem Sivil Toplum Okulu seminerleri düzenledi. Yüzlerce konferans, radyo ve televizyon programına konuşmacı olarak katıldı.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yedi sene uzman olarak çalıştı. Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde on beş yıl öğretim elemanı olarak çalıştıktan sonra 2009 yılında intisap ettiği Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde aile, sivil toplum, insan hakları, göç ve mültecilik konularında dersler vermeye devam etmektedir.
Evli ve dört çocuk babası olup ana dili Çerkesçenin doğu ve batı lehçeleri ile Arapça ve Osmanlıcayı ileri düzeyde, İngilizce ve Farsçayı iyi düzeyde, Rusçayı zayıf düzeyde kullanmaktadır.

 

Akademik Özgeçmiş için tıklayın